Onze aanpak

We hebben onze aanpak om nauwer samen te werken met vrouwenbewegingen in onze aandachtslanden en op regionaal en mondiaal niveau verfijnd om ervoor te zorgen dat vrouwen hun stem kunnen laten horen, hun rechten worden gerealiseerd en hun leven vrij is van geweld.

Vrouwen voorlichting

Wat zijn vrouwenbewegingen?

Vrouwenbewegingen zijn, kort gezegd, de vrouwen die de wereld veranderen. Het zijn brede sociale bewegingen die zich inzetten voor vrouwenrechten op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

Vrouwenbewegingen hebben in de loop van de geschiedenis campagne gevoerd voor stemmen voor vrouwen, bescherming tegen huiselijk geweld, voor gelijke beloning en tegen seksuele intimidatie. Ze krijgen hun gezamenlijke stem gehoord en zorgen voor langdurige verandering voor vrouwen.

Waarom nu?

We bevinden ons op een wereldwijd keerpunt voor de rechten van de vrouw. In de afgelopen drie decennia zijn de rechten van vrouwen vastgelegd in verklaringen, beleid en wereldwijde kaders. De mensheid heeft centraal gestaan in het pleidooi voor deze positieve vooruitgang.

Meer dan ooit worden de rechten van de vrouw echter bedreigd door de toenemende fundamentalismen, de financiële crisis, de politieke onrust en het verzet tegen het feminisme. De machtsdynamiek die de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de hand werkt, blijft op alle niveaus van kracht.

Onze unieke aanpak

Samen met vrouwenrechtenorganisaties en -bewegingen werken we aan….

  1. Beleid en wetgeving ter bestrijding van discriminatie en ter bescherming van vrouwen.
  2. Universele toegang tot passende, kwalitatief hoogstaande diensten die de rechten van vrouwen beschermen en herstellen.
  3. Sociale verandering die de rechten van alle vrouwen en meisjes ondersteunt.

1. Verandering teweegbrengen voor vrouwen en meisjes

Onze partners binnen de bewegingen ontwikkelen en leveren een groot aantal verschillende projecten en diensten die vrouwen en meisjes helpen om hun leven te veranderen.

Naast meer vertrouwde oplossingen, zoals opvangcentra voor vrouwen die aan geweld ontsnappen of programma’s om nieuwe vrouwelijke parlementsleden en gemeenschapsleiders te ondersteunen, creëren onze partners innovatieve programma’s en ontdekken ze nieuwe wegen naar succesvolle resultaten, van mobiele rechtsbijstandklinieken tot paralegalteams voor vluchtelingen.

Samen met onze partners helpen we vrouwen, vaak voor het eerst, om samen te praten over wat ze willen veranderen, en vervolgens helpen we hen om dat te bereiken.

2. Ondersteuning van vrouwenrechtenbewegingen en feministische actie

Womankind ondersteunt vrouwenbewegingen om te versterken en te groeien, onder meer door middel van technische ondersteuning, communicatie, connectiviteit en gedeeld leren, belangenbehartigingsplatforms en financieringsmogelijkheden.

We hebben geen kantoren in de landen waar we werken, omdat onze geschiedenis en focus ligt op het versterken van het maatschappelijk middenveld en het ondersteunen van lokale vrouwenrechtenbewegingen.

3. Collectieve actie ondernemen op internationaal niveau

De rechten van de vrouw staan centraal in alles wat we doen. Sinds onze oprichting op Internationale Vrouwendag in 1989 zetten we ons volledig in voor de ondersteuning van vrouwen en meisjes.

Met zulke sterke banden met de vrouwenrechtenbeweging in Afrika en Azië zijn wij de belangrijkste Britse autoriteit op het gebied van internationale vrouwenrechten. We gebruiken onze expertise en die van onze partners om invloed uit te oefenen op de overheid en ervoor te zorgen dat vrouwenrechten centraal staan in het internationale ontwikkelingswerk van het Verenigd Koninkrijk.

Wij erkennen dat de onderliggende oorzaken van genderongelijkheid, discriminatie en armoede niet alleen door diensten en projecten kunnen worden opgelost. Er zijn tijd en middelen nodig om beleidsmakers op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau te beïnvloeden, waardoor de manier waarop mensen over vrouwenrechtenkwesties denken en handelen, verandert.

Schuiven naar boven