Een einde maken aan geweld tegen weduwen in Nepal

Weduwe in Nepal

Wereldwijd zijn er 259 miljoen weduwevrouwen en meer dan 115 miljoen van deze vrouwen leven in armoede. Daarnaast worden weduwevrouwen geconfronteerd met wijdverbreide culturele discriminatie, stigmatisering en worden zij blootgesteld aan misbruik, zoals diefstal van eigendommen, uitzetting, sociaal isolement en fysiek geweld.

De partnerorganisatie Women for Human Rights (WHR) van Women for Human Rights (WHR) verleent essentiële steun aan weduwen in Nepal, mobiliseert hen om hun gestolen eigendomsrechten terug te vorderen en helpt hen om een grotere economische onafhankelijkheid te bereiken.

Voorkomen van schadelijke en discriminerende culturele praktijken

Wereldwijd worden weduwevrouwen gedwongen uitgezet en verliezen zij vaak hun land en bezittingen aan de familie van hun man. Na de dood van hun partner worden weduwen dakloos achtergelaten, geïsoleerd en uit hun gemeenschap verdreven. Dit verlies aan financiële zekerheid kan verstrekkende gevolgen hebben en gaat vaak gepaard met fysiek geweld en intimidatie. Het einde van de relatie is vaak het begin van een hoop ellende voor deze vrouwen

Streven naar verandering

In 2011 waren er 218.040 weduwen in Nepal, wat neerkomt op 4,6% van de vrouwelijke bevolking. Bijna de helft van alle vrouwen in Nepal heeft in hun leven te maken met een vorm van geweld. Bij de weduwen stijgt dit cijfer tot 78%.

Dit najaar gaat een baanbrekend project van start: WHR, Feministische Dalit Organisation (FEDO) en Tewa om weduwen in Nepal uit te rusten met de kennis, vaardigheden en middelen die ze nodig hebben om voorgoed een einde te maken aan hun onderdrukking. Het project heeft tot doel 1.300 vrouwelijke leiders meer macht en invloed te geven op de beslissingen die in hun lokale gemeenschap worden genomen en zal meer dan 12.000 vrouwen in Nepal verenigen om de negatieve houdingen en discriminatie te veranderen die hen ervan weerhouden om te beweren wat rechtmatig van hen is.

Een einde maken aan geweld tegen weduwen in Nepal
Schuiven naar boven